Priser utomlands

  • Låga minutpriser
  • Ingen extra kostnad för data-roaming inom EU
  • Någon annan benefit